BABALIK TESTİ

BABALIK, ANNELİK, KARDEŞLİK, AKRABALIK TESTLERİ


Biyolojik yapımıza ait tüm bilgiler DNA dediğimiz yapıda 2 kopya olarak kodlanmıştır. Bu kopyalardan bir tanesi anneden gelirken diğeri babadan gelir. Dolayısıyla hem anne hem de babamızla ortak gen bölgelerimiz bulunmaktadır. Bu ortak gen bölgeleri belirlenerek her bireye özgün DNA KİMLİK tespiti yapılmaktadır.  Adli olaylarda yıllardan beri kullanılan DNA kimlik testi artık birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Çocuğun biyolojik babasının, annesinin veya kardeşinin tespit edilmesi hem ebeveynler hem de çocuk açısından maddi ve manevi olarak önem teşkil etmekle beraber kişinin kişisel gelişimi hatta genetik bir hastalığın tanı ve tedavisine kadar birçok konuda faydalı bilgiler sağlamaktadır.


Babalık (Paternite) Testi

Babalık testinde; çocuk ile baba arasında tamamen ortak olması gereken bölgelerin analizi yapılmaktadır. Eğer çocuk ile babanın analiz edilen gen bölgeleri aynı ise test edilen baba adayı çocuğun biyolojik (gerçek) babasıdır. Test edilen gen bölgesi baba adayının ki ile eşleşmiyorsa, yani ortak gen bölgesi sıfır ise  test edilen baba adayı çocuğun gerçek babası değildir. Günümüzde güvenilirlik yüzdesini yükseltebilmek amacıyla babalık testlerinde 20 ortak gen bölgesi incelenmektedir ve %99.99 oranın da kesin sonuçlar alınmaktadır.


Annelik (Maternite) Testi

Çocuğun annesi konusunda bir şüphe varsa yapılması gereken test Annelik testidir. Evlatlık olarak verilmiş bir çocuk ile yıllar sonra bir araya gelmiş olan annesinin biyolojik ilişkisinin doğrulanması istendiğinde, tüp bebek yoluyla hamile kalan bir annenin, rahim içine yerleştirilen embriyonun uygunluğunu onaylatmak istediğinde, Aile fertlerinden veya hastane personelinden birisinin, bebeklerin hemşireler tarafından karıştırıldıklarına dair kuşkuları varsa yapılır.


Kardeşlik Testi

Kardeş olduklarına şüpheleri olan iki birey arasındaki genetik kardeşlik bağının doğrulanması için yaptırılır.  DNA Kardeşlik testi ebeveynlerden örnek alınmaya gerek kalmadan da sadece kardeş olması olası iki bireyden alınan örneklerle de yapılabilmektedir, fakat sonuçların doğruluğunu daha da sağlam temellere dayandırmak için kardeşlik testi yapıldığı durumlarda ebeveynlerden de örnekler alınabilir.


Onay: Babalık Testi  için baba adayı ve çocuğun kimliği ile,  onam belgesinin onaylanması gerekmektedir. 


Örnek alımı: DNA kimlik tespitin de saç, tırnak, kan ve tükürük örnekleri genellikle kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber soy bağı testlerin de genel olarak tükürük (mukoza) kullanılmaktadır. Merkezimiz de acısız bir şekilde çocuktan ve baba adayından yanak içi mukozasından özel pamuklu çubuklarla örnek alımı yapılmaktadır. 


Güvenilirlik: Toplam 20 marker ile (ortak gen bölgeleri üzerinde) çalışarak %99,99 oranında doğru sonuç vermektedir.


Test süresi: Yaklaşık 15-20 gün arasında sonuçlar verilmektedir.


Test sonuçları: Sonuçlar gizlilik prensibi çerçevesinde sadece test yapılan kişilere elden rapor teslimi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Telefonla ya da diğer yollarla asla başka bir kimse ile bilgi paylaşımında bulunulmamaktadır.


Testler ile ilgili daha  ayrıntılı bilgi almak için merkezimizle iletişime geçiniz…