ÖZGEÇMİŞİ  


Adı Soyadı    : PROF. DR. DURAN CANATAN

                         Çocuk/Kan/Genetik Hastalıklar Uzmanı

Doğum Yeri    : Kaman / Kırşehir                                                                   

Doğum Tarihi : 1.8.1954                                                                                        

Medeni Hali    : Evli, 2 çocuklu                                                                 

Yabancı Dil     : İngilizce                                                                       

                                                                                                                                                            

EĞİTİM:                                                                                                                 

1967                : Kaman-Karkınyenice İlkokulu                                            

1970                : Antakya Atatürk Ortaokulu                                                    

1973                : Antakya Lisesi                                                                                 

1979                : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi                                                       


MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM:                                                    

1980                : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD        

1984                : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı                                 

1990                : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  AD, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

1992                : Basel University Children`s Hospital  Molecular Genetics Department / Araştırma Asistanı (6 ay), Basel / İSVİÇRE

1993                : Pediatrik Hematoloji Uzmanı                                                

1993                : Pediatri Doçenti          

2001                : Pediatri  Profesörü

2011                :  Pediatrik Genetik Uzmanı                                               


GÖREV YERLERİ:                                                                           

1979-1980       :Gençlik ve Spor Bakanlığı (Kurum Doktorluğu)       

1980-1984       :Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları          

1984-1985       :Dz.K.Foça Üs K.Reviri (Askerlik görevi)                                                                          

1985-1990       :Elbistan Devlet Hastanesi (Zorunlu hizmet)                           

1990-1994       :Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                

1994 -2001      :Antalya Devlet Hastanesi ,Talasemi ve Kan  Merkezi Müdürü

2001-2006       :Süleyman Demirel  Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi   Md.

2002-2004      :Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd.

2001-2010       :Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkkları AD, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanı 

2000-2005       :Ulusal Hemoglobinopati Konseyi,Yürütme Kurulu Başkanı

2005-2013       :Talasemi Federasyonu Kurucu Genel Başkanı

2000-2013       :Dünya Talasemi Federasyonu. Türkiye Bilimsel Koordinatörü

2002-2004       :Türk Hematoloji Derneği, Hemoglobin Alt Komite Başkanı

1996-2008       :Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2005-2010       :Türk Kızılay Derneği Bilimsel Danışman Kurulu üyesi


MEVCUT GÖREVLERİ: 

1996 -               : Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Kurucu Başkanı

2004 -    : Türk Kan Vakfı Denetim Kurulu Başkanı

2008 -    : Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Denetim KuruluBaşkanı

2010 -    : Azerbaycan – Haydar Aliyev Vakfı Bilimsel Danışmanı


ÜYESİ OLDUĞU YERLİ  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:                                 

 1. Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (Başkan)
 2. Akdeniz Kan Hastalıkları Derneği
 3. Talasemi Federasyonu ( Kurucu Genel Başkan)
 4. Türk Hematoloji Derneği
 5. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
 6. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
 7. Türk Kan Vakfı
 8. Tıbbı Genetik Derneği
 9. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği
 10. Çocuk Genetik Derneği


ÜYESİ OLDUĞU YABANCI SİVİL TOPLUM  KURULUŞLARI:                        

 1. Europan Haematology Association                                         
 2. International Society of Blood Transfusion                 
 3. International Society of Haematology
 4. Thalassemia International Federation
 5. Community Genetics


YAYIN KURULU VE HAKEM OLDUĞU DERGİLER

 1. Journal of Anemia 
 2. Thalassemia reports
 3. Mediterr J Hematol Infect Dis
 4. Turkish Journal Hematology
 5. Pediatric International
 6. Endo-Thal
 7. Hemoglobin


KATILDIĞI PROJE SAYISI                                              : 24

YAPTIĞI  TEZ SAYISI                                                      : 2

DANIŞMAN OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ TEZ SAYISI          : 5

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI PANELLER             : 170

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI KONFERANSLAR  : 163

YABANCI DİLDE YAYINLAR                                           : 105

TÜRKÇE YAYINLAR                                                        : 77

ULUSLAR ARASI BİLDİRİLER                                        : 89

ULUSAL BİLDİRİLER                                                       : 163

EDİTÖR OLARAK BASILAN KİTAP SAYISI                    : 10

EDİTÖR OLARAK BASILAN DERGİ SAYISI                   : 2