KAN HASTALIKLARI

KAN ve KAN HASTALIKLARI

Kan, vücudun organ ve dokularını besleyen ve atıkları uzaklaştıran yaşamsal  bir sıvıdır. Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda  5-6 litre arası kan bulunur;  toplam vücut ağırlığının % 7-8 ‘ ini teşkil etmektedir.

Kan, hücresel elemanlar denen Alyuvarlar, Akyuvarlar, Kan pulcukları ile, besin maddelerini içeren Plazma denen sarı sıvıdan oluşur. Kanın, yüzde ellisini kan hücreleri yüzde ellisini plazma oluşturur.

Kan hastalıkları ya kan hücrelerinin kemik iliğinden üretim sorunundan kaynaklanmaktadır veya üretilen hücrelerin değişik nedenler ile tüketilmesinden kaynaklanmaktadır.

Kan hastalıkları yani doğuştan gelen hastalıklar veya edinsel dediğimiz sonradan oluşan kan hastalıkları olarak ikiye ayrılır.

Doğuştan olan hastalıkların başında talasemi ve Hemoglobinopatiler, edinsel hastalıkların başında beslenme anemileri gelmektedir.

Kan hastalıkları iyi huylu ve kötü huylu olarak ta ayrılır. İyi huylu hastalıkların başın da başta demir eksikliği gibi, değişik kansızlık türleri var iken, kötü huylu hastalıkların başında değişik türleri olan kan kanserleri gelmektedir.

KALITSAL KAN HASTALIKLARI

- Talasemiler

·       Beta-Talasemi

·       Alfa – Talasemi

- Hemoglobinopatiler

·       Orak Hücreli Anemi

·       Diğer anormal hemoglobnopatiler

- Eritrosit Membran Defektleri

- Eritrosit Membran Defektleri

- Kalıtsal Demir Yükü (Hemokromatozis )

- Wiskott-Aldrich Sendromu

- Kalıtsal  Kemik iliği yetmezlikleri

·       Fankoni Aplastik Anemisi

·       Diamond Blackfan Anemisi

·       Shwachman-Diamond Sendromu

·       Diskeratozis Konjenita  

·       Ağır Konjenital Nötropeni  

- Trombositopeniler

- Trombozis

- Von Willebrand hastalığı

- Hemofililer

- Myelofibrozis

- Polisitemi

- Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

EDİNSEL KAN HASTALIKLARI

 

- Kemik iliği malign hastalıkları

- Lösemiler

·       Akut lösemiler

o   Akut Lenfoblastik Lösemiler

o   Akut Myeloblastik Lösemiler

·       Kronik Lösemiler

o   Kronik Myeloid Lösemi

o   Kronik Lenfositer Lösemi

- Edinsel Kemik iliği yetmezlikleri

·       Anemi

·       Nötropeni

·       Trmobositopeni

- Demir Eksikliği Anemisi 

- Megaloblastik Anemiler

·       Vitamin B12 eksikliği

·       Folik Asit Eksikliği

- Trombositozlar