Covid-19 Antikor testi, seroloji testi olarak da bilinir ve insanların bağışlık sisteminin göstergesidir. Bu insanlar kanlarında virüse saldıra bilen proteinler ( antikorlar) geliştirmek suretiyle Covid 19 enfeksiyonuna cevap oluştururlar buda insanların vücudunda Covid-19 un daha önceden olup olmadığını gösterir.

Genel olarak COVID-19 tanısında hasta başı kromatografik testler ve immünoassay yöntemlere dayalı testler olmak üzere iki tip serolojik tanı testi kullanılmaktadır.

Moleküler yöntemlere göre daha az duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmakla birlikte, kullanımları kolaydır ve daha kısa sürede sonuç verirler. Ancak, validasyonları sırasında elde edilen sonuçların klinik ortamlarda tekrarlanamaması, testlerin sonucunun kesin olmaması, ciddi tanısal zorluklar yaratır.

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan SARS-CoV-2 için kullanılan antikor testleri arasında IgM ve IgG’yi ayrı ayrı iki bant, ya da ikisini birlikte (total antikor) tek bir bant oluşturacak şekilde göstererek sonuç veren testler bulunmaktadır.

Antikor testlerinin, akut enfeksiyonda erken aşamada kullanılamadığı ve tedavi süresini etkilemediği için klinik tanıda kullanımları sınırlıdır. Antikor cevaplarını gösteren testler, COVID-19 için moleküler test sonucunun negatif olduğu ancak kuvvetli COVID-19 enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda, hastalardan akut vekonvalesan dönemlerde alınmış kan örneklerinde antikor seviyelerinin yükselişini göstererek retrospektif tanı için kullanılabilir.


MERKEZİMİZ SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 YETKİLENDİRİLMİŞ TANI LABORATUVARIDIR!

MERKEZİMİZDE COVID-19 ANTİKOR TESTLERİNİZİ YAPTIRABİLİRSİNİZ.