PCR TESTİ NEDİR? 

Moleküler fotokopi olarak da adlandırılan polimeraz zincir reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction / PCR),istenilen bir DNA segmentini çoğaltmak veya çok sayıda kopya üretmek amacı ile kullanılan bir labratuar tekniğidir. PCR bir DNA kopyasını bile milyonlarca kopyaya çevire bilir. PCR tekniğinde bu kopyalama işlemi yapılabilmesi için reaksiyonun pek çok kez tekrarlanan bir dizi sıcaklık değişikliğine maruz kalması gerekir.


PCR TESTİ NE İÇİN KULLANILIR?

PCR tarafından coğaltılan DNA pek çok farklı labratuar alanında kullanılabilir. Genellikle medikal ve biyolojik araştırmalarda kullanılan PCR metodu, tıp ve genetik araştırmaların da aynı zaman da genetik hastalıkların tanısında da sıkça kullanılmaktadır.

Bunların dışında, PCR bakteri ve virüslerin  neden olduğu bulaşıcı hastalıkların teşhisinde hızlı ve etkili bir yöntemdir. Bu hastalıklara Covid-19SARS-CoV-2  da dahildir.


COVID-19 İÇİN PCR TESTİ

Covid-19 pandemisi, güvenilir ve rahatlıkla erişilebilen testlerin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. Covid -19SARS-CoV-2 ‘nin tespiti için yapılan testler temel olarak  ikiye ayrılır, PCR testi ve Antikor testi.

PCR testi, bağışıklık sistemine veya antikorlara bakmak yerine, vücutta bulunan  antijenlerin varlığını tespit eder. Böylelikle antikorlar oluşmadan veya hastalığın septomları ortaya çıkmadan önce vücutda bulunan viral RNA’ları tespit eder. PCR testi bu tespit sayesinde birisinin bu virusu taşıyıp taşımadığını erkenden söyleyebilir.

Solunum sistemi örneklerinde Covid-19 SARS-CoV-2 RNA’sının gerçek zamanlı revers transkriptazpolimeraz  zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile gösterilmesi enfeksiyonun tanısının doğrulanmasında altın standart yöntemdir.


PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

Uygun önlemler içerisinde bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan Covid-19 PCR testi, hastanın burunundan  yada boğazından özel sterilize çubuklarla alınan örneklerle yapılır. Bu örnekler,içerisinde solusyonlar bulunan kablara konur. Bu kablar içerisinde bozulmadan 24 saat durabilen örnekler, gerekli merkezlere (labratuvarlara) de kablarda taşına bilir. Labratuvara gelen bu örnekler, teknisyenlerin kullandığı,primerler ve problarla birlikte test kartuşuna konur. Bu noktadan sonra örnekler üzerinden otomatik olarak virüsün RNA sını DNA ya çevirmek ve çevirilen bu DNA nın çoğaltılması için pek çok defa ısıtma ve soğutma döngüsü gerçekleştirilir. Eğer bu işlemler sonunda DNA başta konulan problarla birleşirse bu sonuç “pozitif” demek olur


PCR TESTİ GÜVENİLİR Mİ?

Covid PCR testi asıl tanı testidir, ve en güvenilir test olarak bilinir. PCR testi sayesinde  hastalığın hiçbir belirtisini göstermeyen taşıyıcılarda bulunabilir ve gerekli önlemler alınabilir. PCR testin güvenilirliğini arttırmak için örnek alımı ve örneklerin düzgün işlenmesi son derece önemlidir.


MERKEZİMİZ SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 YETKİLENDİRİLMİŞ TANI LABORATUVARIDIR!

MERKEZİMİZDE COVID-19 TESTLERİ AYNI GÜN İÇİNDE GENETİK UZMANLARIMIZ TARAFINDAN RAPORLANDIRILMAKTADIR.