İLAÇ GENETİĞİ

İLAÇ GENETİĞİ (FARMAKO GENETİK)

İlaç genetiğinin (Farmako genetiğin) konusu ilaçlara karşı verilen yanıttaki bireysel farklılıkların altında yatan genetik faktörlerin belirlenmesi ve bu bilginin tedavinin başarıya ulaşması için kullanılmasıdır. Kişilerin ilaçlardan yararlanmalarındaki farklılıkların temelinde diğer etkenlerin yanında genetik etkenler de yer almaktadır. Tedaviden istenilen faydanın sağlanamamasının yanında, ilaç yan etkileri önemli sorun oluşturmaktadır. Ölümle sonuçlanan ilaç yan etkilerinin oranı yaklaşık binde 3 olarak bildirilmektedir.

Günümüzde, başta kanser olmak üzere birçok hastalıkta tedavinin başarıya ulaşması açısından her hastanın kendine özgü yapısı dikkate alınarak tedavinin kişiye özel planlanması gerekliliği ve tedavinin planlanması aşamasında genetik bilginin kullanışlılığı yaygın olarak kabul görmektedir.