Prof. Dr. Duran CANATAN

1. Adı Soyadı: Duran Canatan

2. Doğum Tarihi:  01.08.1954

3. Unvanı :  Prof. Dr.

4. Öğrenim Durumu: Tıp Fakültesi


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1979

Uzman

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

1984

Fellowship

Moleküler Genetik

Basel Üniversitesi Moleküler Genetik

1992

Yan dal Uzmanlığı

Pediatrik Hematoloji

Ankara Ü. Tıp Fakültesi

1993

Yan Dal Uzmanlığı

Çocuk Genetik Hastalıkları

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu

2011


5. Akademik Unvanlar

Doçentlik: 1993- Ankara Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD-Ankara

Profesörlük: 2001- Süleyman Demirel Ü. Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD-Isparta


6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Uzmanlık Tezleri : 5

6.2. Yan Dal Uzmanlık Tezi: 1


7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities): 86

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:32

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:120

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :32

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :177

7.7. Diğer yayınlar : Kitap ve Kitap Bölümleri:52


8. Projeler :29

9.İdari Görevler

1994-2001: Antalya Devlet Hastanesi Talasemi ve Kan Merkezi Müdürü

2001-2006: Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi Md.

2002-2004: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yrd.

2001-2010: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Başkanı

2002-2010: T.C. Sağlık Bakanlığı, Hemoglobinopati Bilim Kurulu Üyesi

2000-2005: Ulusal Hemoglobinopati Konseyi, Yürütme Kurulu Başkanı

2005-2013: Talasemi Federasyonu Kurucu Genel Başkanı

2000-2013: Dünya Talasemi Federasyonu Türkiye Bilimsel Koordinatörü

2002-2004: Türk Hematoloji Derneği, Hemoglobin Alt Komite Başkanı

1996-2008: Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2005-2010:  Türk Kızılay Derneği Bilimsel Danışman Kurulu üyesi

2018-2020: Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü TACASE Bilim Kurulu Üyesi


11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

ÜYESİ OLDUĞU YERLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

1. Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (Başkan)

2. Ulusal Hemoglobinopati Konsey Başkanı (Founder President 2000-2005

3. Talasemi Federation of Turkey (Founder President 2005-2013)

4. Antalya T alasemi Derneği

5. Türk Hematoloji Derneği

6. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

7. Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

8. Türk Kan Vakfı

9. Tıbbı Genetik Derneği

10. Kök hücre ve hücresel tedaviler derneği

11. Çocuk Genetik Derneği


ÜYESİ OLDUĞU YABANCI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

1. Europan Haematology Association

2. International Society of Blood Transfusion

3. International Society of Haematology

4. Thalassemia International Federation

5. Community Genetics


12. YAYIN KURULU VE HAKEM OLDUĞU DERGİLER

1. Journal of Anemia

2. Thalassemia reports

3. Mediterr J Hematol Infect Dis

4. Turkish Journal Hematology

5. Pediatric International

6. Endo-Thal

7. Hemoglobin

8. The Journal of Coronavirus

9. Acta Biomedica

10. Journal of Virology

11. Expert Review of Anti-infective Therapy

12. Journal of Immunopharma

13. Journal of Future Microbiology


13. Ödüller

1.TUBİTAK Yayın Teşvik Ödülü : 7 adet

2. THD Klinik Çalışma Ödülü. 2 adet

3.THD En İyi laboratuvar çalışma ödülü: 1 adet

4. TKMTD En iyi bildiri ödülü: 1adet

5. TKMTD En iyi poster ödülü: 1 adet

6. UTBB En iyi Poster ödülü: 2 adet

7. Rotary Hizmet ödülü: 1 adet

8. DEV Dünya Engelli Vakfı ödülü 1 det

9. TURYAK -Örnek Kıdemli Vatandaş Ödülü 2019


14.Konuşmacı veya Oturum Başkanı olarak katıldığı Paneller : 178
15.Konferanslar: 190

Adres : Antalya Geentik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Mesul Müdürü Arapsuyu Mh. 600 Sk 39/1 Konyaaltı Antalya –Türkiye

Tel: +90.242.2488840

E-mail: durancanatan@gmail.com

YAYIN ATIF SAYISI 2048; H İNDEX:23; İ10 İNDEX:49 https://scholar.google.com/citations Versiyon31.12.2021