Bugün: Thursday 9:00 - 18:00 Randevu Al

KAN HASTALIKLARI

KAN HASTALIKLARI

KAN ve KAN HASTALIKLARI

Kan, vücudun organ ve dokularını besleyen ve atıkları uzaklaştıran yaşamsal  bir sıvıdır. Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda  5-6 litre arası kan bulunur;  toplam vücut ağırlığının % 7-8 ‘ ini teşkil etmektedir.

Kan, hücresel elemanlar denen Alyuvarlar, Akyuvarlar, Kan pulcukları ile, besin maddelerini içeren Plazma denen sarı sıvıdan oluşur. Kanın, yüzde ellisini kan hücreleri yüzde ellisini plazma oluşturur.

Kan hastalıkları ya kan hücrelerinin kemik iliğinden üretim sorunundan kaynaklanmaktadır veya üretilen hücrelerin değişik nedenler ile tüketilmesinden kaynaklanmaktadır.

Kan hastalıkları yani doğuştan gelen hastalıklar veya edinsel dediğimiz sonradan oluşan kan hastalıkları olarak ikiye ayrılır.

Doğuştan olan hastalıkların başında talasemi ve Hemoglobinopatiler, edinsel hastalıkların başında beslenme anemileri gelmektedir.

Kan hastalıkları iyi huylu ve kötü huylu olarak ta ayrılır. İyi huylu hastalıkların başın da başta demir eksikliği gibi, değişik kansızlık türleri var iken, kötü huylu hastalıkların başında değişik türleri olan kan kanserleri gelmektedir.


KALITSAL KAN HASTALIKLARI

- Talasemiler

    ·       Beta-Talasemi

    ·       Alfa – Talasemi


- Hemoglobinopatiler

    ·       Orak Hücreli Anemi

    ·       Diğer anormal hemoglobnopatiler

- Eritrosit Membran Defektleri

- Eritrosit Membran Defektleri

- Kalıtsal Demir Yükü (Hemokromatozis )

- Wiskott-Aldrich Sendromu

- Kalıtsal  Kemik iliği yetmezlikleri

    ·       Fankoni Aplastik Anemisi

    ·       Diamond Blackfan Anemisi

    ·       Shwachman-Diamond Sendromu

    ·       Diskeratozis Konjenita  

    ·       Ağır Konjenital Nötropeni  

- Trombositopeniler

- Trombozis

- Von Willebrand hastalığı

- Hemofililer

- Myelofibrozis

- Polisitemi

- Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri


EDİNSEL KAN HASTALIKLARI

- Kemik iliği malign hastalıkları

- Lösemiler

·       Akut lösemiler

        o   Akut Lenfoblastik Lösemiler

        o   Akut Myeloblastik Lösemiler

·       Kronik Lösemiler

        o   Kronik Myeloid Lösemi

        o   Kronik Lenfositer Lösemi

- Edinsel Kemik iliği yetmezlikleri

    ·       Anemi

    ·       Nötropeni

    ·       Trmobositopeni

- Demir Eksikliği Anemisi 

- Megaloblastik Anemiler

    ·       Vitamin B12 eksikliği

    ·       Folik Asit Eksikliği

- Trombositozlar


 


 

ANORMAL HEMOGLOBİNLER

ANORMAL HEMOGLOBİNLER

ANORMAL HEMOGLOBİNLER [...]

Detay
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ [...]

Detay
DEMİR FAZLALLIĞININ GENETİK NEDENLERİ

DEMİR FAZLALLIĞININ GENETİK NEDENLERİ

DEMİR FAZLALLIĞININ GENETİK NEDENLERİ [...]

Detay
ERİTROSİT ENZİM DEFEKTLERİ

ERİTROSİT ENZİM DEFEKTLERİ

ERİTROSİT ENZİM DEFEKTLERİ [...]

Detay
ERİTROSİT MEMBRAN DEFEKTLERİ

ERİTROSİT MEMBRAN DEFEKTLERİ

ERİTROSİT MEMBRAN DEFEKTLERİ [...]

Detay
HEMOFİLİLER

HEMOFİLİLER

HEMOFİLİLER [...]

Detay
KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ

KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ

KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ [...]

Detay
MEGALOBLASTİK ANEMİ

MEGALOBLASTİK ANEMİ

MEGALOBLASTİK ANEMİ [...]

Detay
ORAK HÜCRE  SENDROMLARI

ORAK HÜCRE SENDROMLARI

ORAK HÜCRE SENDROMLARI [...]

Detay
VON WILLEBRAND HASTALIĞI

VON WILLEBRAND HASTALIĞI

VON WILLEBRAND HASTALIĞI [...]

Detay
Logo